สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 จากบัญชี สพท.อื่น จำนวน 2 สาขาวิชาเอก 25 อัตรา

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาทครูบรรจุใหม่ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปี 2566 จากบัญชีเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จำนวน 2 สาขาวิชาเอก 25 อัตรา ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ จากบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 1 จำนวน 14 อัตรา และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 7 อัตรา วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา และหลังจากนั้น นายนัทธพงศ์ สืบพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงการเขียนบันทึกประวัติใน ก.ค.ศ.16 พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

นางสาวสิณีณาฏ อารีย์ กล่าวให้โอวาทว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนเป็นครูตลอดเวลา ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ ครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมาตรฐานทางจริยธรรม มีวุฒิภาวะให้สมกับความเป็นครู อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคนมีน้ำใจ เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ยอมรับคำแนะนำของครูพี่เลี้ยง ผู้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองนักเรียน หรือนักเรียน เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค ต้อง Upskill Reskill และ New Skill อยู่เสมอ รวมถึงมีความรอบคอบในทุก ๆ เรื่อง ในความเป็นครู ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีว่าอยากจะเดินต่อไปในเส้นทางสายไหน ระหว่างเป็นผู้บริหาร หรือเป็นครูผู้สอน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด