สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาแดง โรงเรียนวัดดอนยายหนู โรงเรียนบ้านบ่อกุ่ม โรงเรียนบ้านดอนมะขาม โรงเรียนวัดทุ่งน้อย และโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์