สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านเจาทอง และกองลูกเสือโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ณ โรงเรียนบ้านเจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2567 โดยโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน