สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมกับเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อในหน่วยงานราชการ โดยมี พระครูรัตนสิกาขการ (พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญฺโญ ดร.(พระมหาน้อย) และนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวรพล ศรีเทพ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) คณะครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ