สพป.ระนอง ร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผ่านระบบ Zoom Meeting จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง