สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่