ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อม ศป.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในเดือนมิถุนายน 2567 “เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ครอบครัวยากจน ด.ญ.กวินธิดา กาลิกา ชั้น ม. 3 ด.ช.อชิรวิทย์ ทองสน ชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านซำรัง และ ด.ญ.กรณิศา สมจิต ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน