สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ  โดยมี นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดทำร่างรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด