สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13-19 มิถุนายน 2567 ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดย นายภูริพัฒน์ บุญมา นายอดุลย์ ลมงาม และนางสงวนรัตน์ คงนุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามกรอบการประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ประกอบด้วย โรงเรียนตลาดหนองหวาย อำเภอท่าชนะ โรงเรียนบ้านสามสัก อำเภอไชยา โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา อำเภอวิภาวดี โรงเรียนชนบ้านช่องม้าเหลียว อำเภอพนม โรงเรียนตาขุน อำเภอบ้านตาขุน  โรงเรียนบ้านท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม และโรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสำรวจความพร้อมและประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามกรอบการประเมินคุณภาพของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)