ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MILO School Sports Development Program

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรม MILO School Sports Development Program สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 08-1564-9036 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ