สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (E-budget)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (E-budget) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (E-budget) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2