สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำโจ้ก ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 14.00 น. และพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 15.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธี ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ