การประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์) เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1