ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 11.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ตรวจเยี่ยมการบริหารงานโรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน พร้อมทั้งติดตามโครงการ “สุขาดี  มีความสุข” และเน้นย้ำการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุย กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหัวถนน  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร.-