พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ แก้วอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครนำเที่ยวเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The City of Tourism) กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน ณ โรงแรมอัศวรรณหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย