สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน  2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567  นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมปฏิบัติงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 “กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง ต.ซับสีทอง อ.เมืองชัยภูมิ โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิประธานในพิธีและคณะเยี่ยมชมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งมีสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว นำนักเรียนจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ด้วย