ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมชี้แจงการจองระบบการประชุมทางไกล (ZOOM)

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบระบบประชุมทางไกล (ZOOM) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้กลุ่มพื้นที่การศึกษาสามารถสื่อสาร แจ้งนโยบาย การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบการประชุมทางไกลอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมการจองห้องประชุม รายละเอียดการใช้ห้องประชุม และข้อตกลงในการใช้ห้องประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์-รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์  ข่าว/ภาพ