สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมรับชมและรับฟังรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 25/2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30-09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมบุคลากรร่วมรับชมและรับฟังรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 25/2567 ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบายและจุดเน้น ข้อ 8.3 สร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด