สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ในตำแหน่ง 1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ 3. ศึกษานิเทศก์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง พร้อม รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)