สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารงานบุคคล สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์ ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 1. การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีตำแหน่งว่างพนักงานราชการที่สามารถจัดจ้างได้ จำนวน 4 อัตรา (กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา) 2. การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา และ 3. การพิจารณาจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ตำแหน่งเลขที่ จ1100761 (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา