สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 8)

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 8) เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการนำชุดพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ไปใช้ในชั้นเรียน รวมทั้งการส่งเสริมความฉลาดรู้ การสร้างแรงจูงใจและจุดเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนกรอบการติดตามจากผลการนำชุดพัฒนาไปใช้ในห้องเรียนระยะที่ 1 โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมพระเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1