สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เกิดความรักสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำโดย นางสาวสาวิกา จักรบุตร นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง นางนพรัตน์ แตงเงิน และนายศรายุทธ ปานมะเริง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว คณะครูให้การต้อนรับและเข้ารับการอบรมฯ และในการนี้มีนายเชษฐา หนองเหล็ก ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ สายโส นิติกรสพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ