สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกับกระบวนการจัดการห้องเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกับกระบวนการจัดการห้องเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)