สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีแถลงข่าวงานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายวรวิชญ์ คำพุ่ม รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นายสาคร เจริญกัลป์ ผอ.โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ร่วมพิธีแถลงข่าวงานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ เพื่อรำลึกเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความตระหนักถึงผลงานของสุนทรภู่ และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง