สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยสถานศึกษา จำนวน 2 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายนธี ฉิมฉวี ผอ.ร.ร.บ้านม่วงหอมฯ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รอบ 6 เดือนแรก ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ น.ส.กรรณิการ์ จ้อยชาวนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก และนางกนกอร รัตนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก