สพป.พิษณุโลก 2 ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรม และประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงสถาปนา กิจการลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านดินทอง