สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ ความเป็นอยู่ ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริง เพื่อรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดร.อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนประจำพักนอนของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ ความเป็นอยู่ ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริง เพื่อรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2567 พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะด้านอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์