สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 25467 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย นางอุไรวรรณ ทนุพันธุ์ นางสาวลดามาลย์ วงษ์พรหม นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง และนายศรายุทธ ปานมะเริง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันการอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มอาชีพ ในภาพรวมนักเรียนสนุก มีความรู้ และชื่นชอบการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว