สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายวรายุทธ ทวีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมภูมิภักดี โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของการนำชุดพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ไปใช้ในระดับชั้นเรียน และการส่งเสริมความฉลาดรู้ในรูปแบบอื่นๆ