สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่วัดป่าบากพัฒนาราม (ธ) ตำบลคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเนื่องในวันดินโลก วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นไม้ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว