สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกับสพป.ยโสธร เขต 1 จัดค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญญา”

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายคชาภัฏ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญญา” ซึ่งสพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกับสพป.ยโสธร เขต 1  โดยมีนายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตดังกล่าว นางสาวิตรี บุญล้น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น

  1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งทางด้านความคิด การพูด และการลงมือทำ
  2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
  3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจัดการอารมณ์และความเครียด
  4. เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 จำนวน 100 คน และผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 จำนวน 100 คน รวมทั้งหมด 200 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)