สพม. 36 ร่วมกับ สหวิทยาเขตภูกามยาว จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 น.  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้  นายประจักษื  สีหราช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกับ สหวิทยาเขตภูกามยาว จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”   ณ  วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ภาพ – ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม /ข่าว