สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติการสอน (การสัมภาษณ์) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติการสอน (การสัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.กำหนด สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง มีผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค จำนวน 88 คน ขาดสอบ 1 คน ในโอกาสนี้ นายสิทธิชัย มูลเขียน พร้อมด้วย นายเสน่ห์ รัชฎา นางหทัยรัตน์ ชาญศรี นายวัลลภ ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่