สพป.กระบี่ ดำเนินการสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 727 ราย จาก 12 สาขาวิชาเอก เรียกบรรจุรอบแรก 79 อัตรา

นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 โดยใช้โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นสนามสอบแข่งขัน โดยผู้แทนจากคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ตรวจเยี่ยมอย่างใกล้ชิด ทำให้บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสมชาติ ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ต้องการครูผู้ช่วย จำนวน 12 สาขาวิชาเอก  79 อัตรา และในการสอบภาค ก และภาค ข เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 2,306 คน มีผู้ผ่านการสอบทั้งสิ้น จำนวนทั้งหมด 727 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 แบ่งตามสาขาวิชาเอก ดังนี้ คณิตศาสตร์ 82 คน  เรียกบรรจุ 10 อัตรา  ภาษาไทย 80 คน เรียกบรรจุ 20 อัตรา  ภาษาอังกฤษ 98 คน เรียกบรรจุ 8 อัตรา วิทยาศาสตร์ 132 คน เรียกบรรจุ 4 อัตรา สังคมศึกษา 41 คน เรียกบรรจุ 4 อัตรา พลศึกษา ผ่าน 41 คน เรียกบรรจุ 2 อัตรา ดนตรีสากล 7 คน เรียกบรรจุ 1 อัตรา  นาฏศิลป์ 17 คน เรียกบรรจุ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 27 คน เรียกบรรจุ 3 อัตรา เกษตร 4 คน เรียกบรรจุ 1 อัตรา ประถมศึกษา 17 คน เรียกบรรจุ 10 อัตรา และปฐมวัย 181 คน เรียกบรรจุ 15 อัตรา ซึ่งการสอบภาค ค มีองค์ประกอบการประเมินในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคล การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ รวมถึงความสามารถด้านการสอน โดยรอบแรกจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย แยกตามกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 79 อัตรา ภายในเดือนมิถุนายน 2567 ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ หรือ www.krabiarea.go.th