สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 การสอบ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ.2567 การสอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการสอบฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายสมพร พุฒกาง ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ตรวจ ติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบฯ และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ และผู้เข้าสอบฯ ซึ่งมีผู้สอบผ่านการสอบ ภาค ก และภาค ข เข้าสอบภาค ค (สัมภาษณ์) จำนวน 59 คน