สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ค เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๗

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบ ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งวันนี้ดำเนินการสอบ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการสอบในสาขาวิชาเอก ภาษาไทย และนาฏศิลป์ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)