สพม.เลย หนองบัวลำภู สอบภาค ค ครูผู้ช่วย 311 ราย ประกาศผลภายในเดือนมิถุนายน นี้

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้ดำเนินการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 โดยใช้โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นสนามสอบแข่งขัน ซึ่งมีผู้แทนจากคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และ สำนักงาน ป.ป.ส.ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมสังเกตการณ์สอบอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอน

ซึ่งมีผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ที่ได้ดำเนินการสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 311 ราย แบ่งตามสาขาวิชาเอก ดังนี้ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 33 ราย ภาษาไทย 18 ราย อังกฤษ 60 ราย ฟิสิกส์ 18 ราย สังคมศึกษา 62 ราย พลศึกษา 62 ราย อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ 22 ราย คอมพิวเตอร์ 34 ราย และจิตวิทยาและการแนะแนว 2 ราย ใช้ห้องสอบทั้งหมด 16 ห้อง

การสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบบริค (Scoring Rubric) 3 องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล 25 คะแนน  การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 25 คะแนน และความสามารถด้านการสอน 50 คะแนน โดยจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในเดือนมิถุนายน 2567 และจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ กล่าว

ลิงค์รวมรูปสอบภาค ค ครูผู้ช่วย ปี 2567

https://drive.google.com/drive/folders/1YhxWoTe0L92FwzxRVB0UJfvUmaKhHNNm?usp=drive_link

ลิงค์ชมคลิป

https://www.youtube.com/watch?v=-s8ZA3LO6fs