สพม. 36 จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมสหวิทยาเขตภูลังกา

วันที่ 25  พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นายประจักษ์  สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกับ สหวิทยาเขตภูลังกา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  ณ  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  โดยมีผู้บริหารสถานศึฏษา ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  /ข่าว