สพป.ตรัง เขต 2 ดำเนินการประเมินภาค ค  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 10 วิชาเอก ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นายดุสิต ลัคนา ศิโรรัตน์ นายปรีชา หมีนคลาน นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินภาค ค และคณะกรรมการฯ ทุกชุด เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม พร้อมเน้นย้ำการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
 
ซึ่งตามประกาศอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค จำนวน 449 คน ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ สพป.ตรัง เขต 2 และทางเว็บไซต์ https://www.trang2.go.th ซึ่งจะเรียกบรรจุรอบแรกจำนวน 35 อัตรา การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีกำหนด 2 ปี