สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่ เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ตลาดนัดนี้เพื่อน้อง เสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร เยี่ยมชมตลาดนัดนี้เพื่อน้อง ซึ่งดำเนินการโดย สพป.พิจิตร เขต 1 อุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และฝึกประสบการณ์จริงด้านทักษะอาชีพให้กับนักเรียน หลังจากนั้นร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ที่บริเวณตลาดนัดนี้เพื่อน้อง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร