สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 788 คน จาก 13 วิชาเอกเรียกบรรจุครั้งแรก 99 อัตรา

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  พร้อมด้วย คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สนามสอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ดำเนินการสอบภาค ก แลละภาค ข      เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ไปแล้วนั้น ผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น จำนวน 2,467 คน เข้าสอบ จำนวน 2,415 คน มีผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข จำนวนทั้งสิ้น 788 คน ประกาศผลสอบแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ทาง เว็ปไซด์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ไปแล้วนั้น

ในการนี้ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ดำเนินการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ต้องการครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชาเอก เรียกบรรจุครั้งที่ 1 จำนวน 99 อัตราทั้งนี้ จะประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทาง เว็ปไซด์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2