ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ค

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ค และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กคศ. กำหนด ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย