สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) กลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

กลุ่มอำนวยการ : งานประชาสัมพันธ์

#PISA #การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวการประเมินระดับนานาชาติ