โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกกรม “วันศุกร์…แห่งความสุข”

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “วันศุกร์…แห่งความสุข” โดยผู้อำนวยการวลักขณา สาระกิจจานนท์ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ สายสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม เป็นประธานในการนำคณะครู นักเรียน สวดมนต์ บทสวดพาหุงมหากา เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งเสริมความเข้าใจ ร่วมกันสืบสานประวัติศาสตร์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

………………………………

ครูอภิสิทธิ์ วันเพ็ญ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม / รายงาน