โครงการจัดระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสถานศึกษา สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระบบความปลอดภัยและการประกันภัยในสถานศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษา โล่ เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย และครูผู้ประสานงานดีเด่น ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว