สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล สร้างระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุลกับธรรมชาติ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ลดสภาวะโลกร้อน ประชาชนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน