สพป.พิษณุโลก 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสรัญญา แสงชัย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางราตรี แจ่มใส ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางมาลัย รุ่งแสง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นายพงศ์พีระ ทองแบบ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.สถานศึกษา และรอง ผอ.สถานศึกษา) โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. เป็นหน่วยพัฒนาและดำเนินการพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาในเดือนกรกฎาคม 2567