สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสา รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสา รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” เพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทำความดีถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี และ นายภราดร เสนารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1