สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.20 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา สร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเป็นข้าราชการที่ดีมีกฎ ระเบียบ วินัย จากนั้นได้พบปะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งข้อราชการและภารกิจงานสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการ นี้ได้กล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีกับนายตะวัน เค็งชัยภูมิ บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสที่ได้รับการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ณ หน้าบริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3