ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ และดำเนินงานตามนโยบายสุขาดี มีความสุข

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ อ.เทพสถิต นิเทศ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นและการดำเนินงานตามนโยบายสุขาดี มีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้เน้นย้ำเรื่องการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา การลดภาระนักเรียนและผู้ประกอบความปลอดภัยในสถานศึกษาในการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน Quick Win ของสพฐ. อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน โดยมี นางสุภาพร เพ็ชรวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์และคณะครู ประธานเครือข่ายทุ่งดอกกระเจียวและผู้บริหารในเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ